Header image  
Kommunikation & Säkerhet
 
 
    hem
 
Företaget

Brax Consulting AB är en konsultfirma med säte i Landskrona. Företaget levererar konsulttjänster inom framför allt säkerhet, både IT säkerhet och OT säkerhet, men även UNIX och Linux systemadministration, programmering, felsökning och utbildning samt nätverksinfrastruktur . All verksamhet bygger på grundläggande kunskap om underliggande gränssnitt och protokoll istället för den enklare produktfokuserade världsbilden. Detta ger lösningar som fungerar i verkligheten, även när förutsättningarna förändras. Företaget har till stor del levererat tjänster till mycket stora företag, men förståelse för det lilla företagets behov finns också.