Header image  
Kommunikation & Säkerhet
 
 
    hem
 
Företaget

Brax Consulting AB är en konsultfirma med säte i skånska Genarp. Företaget levererar konsulttjänster inom UNIX och Linux systemadministration, programmering, felsökning och utbildning samt nätverksinfrastruktur och säkerhet. All verksamhet bygger på grundläggande kunskap om underliggande gränssnitt och protokoll istället för den enklare produktfokuserade världsbilden. Detta ger lösningar som fungerar i verkligheten, även när förutsättningarna förändras. Företaget har till stor del levererat tjänster till mycket stora företag, men förståelse för det lilla företagets behov finns också.